Sisseastumine

Ootame 9.-11. klassi õpilasi sisseastumiskatsetele 30. augustil kell 13.00 Kevade 4.

Kaasa võtta guaššvärvid, pintslid, harilik pliiats ja kustutuskumm.


Sisseastumiskatsete tulemustest põhiõpperühmadesse teavitame kõiki vanemaid maikuu viimasel nädalal e-mailile.

Algõppesse registreerunutega võtame ühendust juunis e-maili teel.


Põhiõppesse võtame õpilasi vastu alates 6. klassist. Vastuvõtt 2019/2020. õa. toimub 26.aprillil ja 10. mail. 
Katsed on 26.04. kell 12.00-14.30 ja kell 15.00-17.30  ja 10.05. kell 15.30-18.00. Eelnevalt registreeruda pole vaja. Valige enda jaoks sobiv aeg ja tulge natuke varem kohale. Kaasa võtta guaššvärvid, pintslid ja pliiats. 

Algõpperühmadesse võtame vastu 1.-5. klassi õpilasi. Sisseastumiskatset tegema ei pea. Avalduste vastuvõtt 13.-31.05.2019 Õppimine kunstikoolis toimub õpilaskoha kasutamise lepingu alusel, mis sõlmitakse lapsevanema ja Tallinna Kunstikooli vahel. Lepingu koostab arvutiprogramm avalduse täitmise järel siin: sisseastumise avaldus. Lepingut on võimalik allkirjastada digitaalselt või kunstikooli kantseleis! Info lepingu allkirjastamise klohta saadab sekretär lapsevanema e-mailile. 

Vastavalt Tallinna linna raamatupidamise regulatsioonidele ootame, et lapsevanem, kes sõlmib kooliga õpilaskoha kasutamise lepingu, tasub ka õppetasu (soovi korral sõlmib pangaga otsekorralduslepingu õppetasu maksmiseks).
2018/2019 ja 2019/2010 õppeaastal on Tallinna Kunstikooli õppetasu 40 eurot kuus.

Kunstikoolis õppimise eelduseks on veel, et õpilane oleks Tallinna linna elanik või niisuguse Tallinna lähiümbruse valla elanik, mille kohalik omavalitsus on sõlminud Tallinna Haridusametiga huvihariduse vastastikkuse finantseerimise lepingu. Kui õpilasel puudub Tallinna sissekirjutus, siis palume pöörduda õppimisvõimaluse selgitamiseks kohaliku omavalitsuse või Tallinna Kunstikooli poole.